Bez kategorii,  Stan wód

OS Dunajec 30.05.2022

Bardzo dobre warunki do łowienia.

Woda niska, czysta.

Przepływ w Krościenku n.D ok 22m3/s

Temperatura wody ok 10 stopni Celsjusza