Odcinek Specjalny Dunajec

Sektor Górny i Dolny

Sektor Górny:

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Krośnica w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica,

Sektor Dolny:

rzeka Dunajec od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu w Starym Sączu/Podegrodziu przy ujęciu Sądeckich Wodociągów wraz ze 100m odcinkiem rzeki poniżej progu,