Font Size

Profile

Cpanel
Image1\

UWAGA UWAGA!

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii oraz zalecaniami dotyczącymi radykalnego ograniczenia kontaktów międzyludzkich, w trosce o zdrowie naszych skarbników w Kołach, a także realizując apel Prezesa Zarządu Głównego Teodora Rudnika z dn. 16.03.2020 r. Okręg PZW w Nowym Sączu wprowadził możliwość wnoszenia składek członkowskich PZW drogą elektroniczną (online) poprzez nasz system e-zezwolenia:
https://zezwolenia.pzwns.info.pl/ .

Potwierdzeniem wniesienia składki członkowskiej w tym wypadku (zamiast wklejenia znaczków do legitymacji) jest zabezpieczony kodem QR wydruk z systemu e-zezwolenia (przy czym podczas połowu na wodach naszego Okręgu zamiast wydruku wystarczy przy kontroli okazać dokument np. na ekranie smartfona; w przypadku połowu na wodach innych Okręgów zalecamy wydruk składki). Możliwość wnoszenia składek członkowskich dotyczy jedynie wędkarzy należących do Okręgu PZW w Nowym Sączu, oraz osób które chcą wstąpić do PZW, a także tych którzy chcą zapisać się do jednego z Kół naszego Okręgu. Nie ma możliwości za pośrednictwem naszego systemu wnoszenia składek członkowskich przez wędkarzy z innych Okręgów, jeżeli nie jest to połączone z jednoczesnym przeniesieniem się do któregoś z Kół naszego Okręgu.
Jednocześnie zalecamy, aby w tym trudnym okresie nie wykorzystywać systemu do przechodzenia z Koła do Koła, ani z Okręgu do Okręgu, choć technicznie system dopuszcza taką możliwość. Zaznaczenie w formularzu e-zezwoleń innego Koła niż to, do którego należało się dotychczas, jest równoznaczne z żądaniem przeniesienia do nowego Koła. Po uchyleniu stanu epidemii osoby takie będą jednak musiały dopełnić procedury przeniesienia karty członkowskiej ze starego do nowego Koła (przeniesienie karty nie jest wymagane jedynie, gdy wędkarz utracił członkostwo w PZW i ponownie zapisuje się do PZW płacąc wpisowe przy zakupie składki członkowskiej).

Wydruki wniesienia składek członkowskich zalecamy zachować w celu udokumentowania ciągłości członkostwa w PZW w kolejnych latach, z uwagi na brak wklejenia znaczków do legitymacji członkowskiej.

Zachęcamy wszystkich wędkarzy naszego Okręgu do korzystania z tej formy wnoszenia składek, aby nie narażać bez potrzeby siebie i skarbników w naszych Kołach.