Bez kategorii,  Stan wód

OS Dunajec 5.04.2022

Warunki do łowienia coraz lepsze.

Dzisiaj kolor wody zdecydowanie lepszy niż w poprzednich dniach.

Przepływ w Krościenku n.D ok 30m3/s

Temperatura wody ok 2 stopnie Celsjusza